Bài 1 trang 60 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 60 sách bài tập toán 9. Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\). Bảng nào xác định \(y\) là hàm số của \(x\)? Vì sao?

LG câu a

 

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Khái niệm về hàm số: Nếu đại lượng \(y\) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi \(x\) sao cho với mỗi giá trị của \(x\) ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thì \(y\) được gọi là hàm số của \(x\).

Kí hiệu \(y = f(x)\).

Lời giải chi tiết:

Xác định \(y\) là hàm số của biến số \(x\) vì với mỗi giá trị của \(x\) ta xác định được một giá trị tương ứng duy nhất của \(y.\)

LG câu b

 

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Khái niệm về hàm số: Nếu đại lượng \(y\) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi \(x\) sao cho với mỗi giá trị của \(x\) ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thì \(y\) được gọi là hàm số của \(x\).

Kí hiệu \(y = f(x)\).

Lời giải chi tiết:

Xác định \(y\) không phải là hàm số của biến số \(x\) vì với mỗi giá trị của \(x\) ta xác định được hai giá trị khác nhau của \(y.\)

Ví dụ \(x = 3\) thì \(y = 6\) và \(y = 4\).

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 2 trang 60 sách bài tập toán 9. Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y:...-2,5, -2,25....

 • Bài 3 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 3 trang 60 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x) = 3/4x. Tính f(-5); f (-4)....

 • Bài 4 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 4 trang 60 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R....

 • Bài 5 trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập toán 9. Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là điểm A, điểm cuối là M.

 • Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y..

Quảng cáo
close