Bài 1 trang 42 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 42 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào cuối năm 1225.

2. ☐ Trần Cảnh lên ngôi vua lúc 8 tuổi.

3. ☐ Thời Trần, cả nước được chia thành 24 lộ

4. ☐ Nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

5. ☐ Quân đội dưới thời Trần được tuyển dụng theo chính sách "ngụ binh ư nông".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà Lý sụp đổ, mục 3. Pháp luật thời Trần

Lời giải chi tiết

Đúng: 2, 5

Sai: 1, 3, 4

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 42 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 3 trang 43 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 43 sách bài tập Lịch sử 7. Điền các sự kiện, nội dung lịch sử phù hợp với các mốc thời gian trong bảng

 • Bài 4 trang 43 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào bảng những nội dung phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan dưới thời Trần

 • Bài 5 trang 44 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần

 • Bài 6 trang 44 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close