Bài 5 trang 44 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần ở thế kỉ XIII vào bảng dưới đây.

Tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp)

Tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng

Nông nghiệp: ...

Thủ công nghiệp: ...

Thương nghiệp: ...

Tổ chức quân đội ...

Củng cố quốc phòng ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng và mục 5. Phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần

Lời giải chi tiết

Tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp)

Tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng

* Nông nghiệp:

- Mở rộng khai khẩn đất hoang, thành lập làng xã, củng cố đê điều.

- Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc... và thực hiện các biện pháp khuyến nông: đắp đê, khai hoang, lập làng, bảo vệ trâu bò...

=> Có tác dụng tích cực làm cho kinh tế nông nghiệp thời Trần phát triển.

* Thủ công nghiệp:

- Thủ công nghiệp nhà nước: phát triển và mở rộng nhiều ngành, nghề: làm đồ gốm tráng men, dệt vải, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển...

- Thủ công nghiệp nhân dân: phổ biến và phát triển.

+ Nổi bật là nghề làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc và xây dựng, khai khoáng...

+ Một số thợ thủ công cùng nghề tụ họp lại thành lập làng nghề, phường nghề. Các thạp gốm hoa nâu, và gạch đất nung chạm khắc nổi,... là những sản phẩm thủ công tiêu biểu thời Trần.

* Thương nghiệp:

- Chợ mọc lên càng nhiều, kinh thành Thăng Long buôn bán tấp nập.

- Buôn bán với nước ngoài phát triển.

* Tổ chức quân đội:

- Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ.

+ Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

+ Ở các làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

- Quân đội được tuyển dụng theo chính sách "ngụ binh ư nông" và theo chủ trương: "Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

- Quân đội được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.

* Củng cố quốc phòng:

- Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía bắc.

- Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị ở các nơi này.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 44 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

 • Bài 7 trang 45 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa bộ máy quan lại và hệ thống hành chính các cấp thời Lý và thời Trần

 • Bài 8 trang 45 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế?

 • Bài 9 trang 45 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý?

 • Bài 10 trang 45 SBT sử 7

  Giải bài tập 10 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Dưới thời Trần, nền kinh tế được phục hồi, phát triển,... đã có tác dụng gì?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close