Bài 4 trang 43 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào bảng những nội dung phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan dưới thời Trần

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào bảng dưới đây những nội dung phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan dưới thời Trần.

Cơ quan

Chức năng, nhiệm vụ

Quốc sử viện

 

 

 

Thái y viện

 

 

 

Tôn nhân phủ

 

 

 

Hà đê sứ

 

 

 

Đồn điền sứ

 

 

 

Khuyến nông sứ

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Lời giải chi tiết

Cơ quan

Chức năng, nhiệm vụ

Quốc sử viện

phụ trách công việc biên soạn quốc sử

Thái y viện

chăm sóc sức khỏe cho hoàng tộc.

Tôn nhân phủ

trông nom sổ sách, ngọc phả, đền miếu trong hoàng tộc

Hà đê sứ

Trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều

Đồn điền sứ

Tuyển mộ người đi khẩn hoang

Khuyến nông sứ

Chăm lo, khuyến khích nông dân đi sản xuất

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 44 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần

 • Bài 6 trang 44 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

 • Bài 7 trang 45 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa bộ máy quan lại và hệ thống hành chính các cấp thời Lý và thời Trần

 • Bài 8 trang 45 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế?

 • Bài 9 trang 45 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close