GIải bài 1 trang 23 SBT Sinh học 7

GIải bài 1 trang 23 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm để nhận biết ngành Ruột khoang.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu đặc điểm để nhận biết ngành Ruột khoang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của Ruột khoang

Lời giải chi tiết

Đặc điểm để nhận biết đại diện thuộc ngành Ruột khoang:

1. Cơ thể chỉ có 2 lớp tế bào: lớp ngoài và lớp trong.

2. Ruột túi nghĩa là khoang ruột chỉ có 1 lỗ thông với ngoài, được gọi là lỗ miệng. Xung quanh miệng có các tua để bắt mồi. Thức ăn nuốt vào và cặn bã thải ra đều do lỗ miệng đảm nhiệm.

3. Cơ thể đối xứng toả tròn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close