Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 2 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 2 - Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Khi đổ 50cm\(^3\) rượu vào 50cm\(^3\) nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích :

A. Bằng 100 cm\(^3\) .          

B. Lớn hơn 100 cm\(^3\) .

C. Nhỏ hơn 100 cm\(^3\). 

D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100 cm\(^3\) .

Câu 2. Chọn câu đúng

A. Thỏi sắt nung nóng chứa 300J nhiệt lượng.

B. Nhiệt độ của miếng đồng càng cao thì công thực hiện lên miếng đồng càng lớn.

C. Nhiệt độ của vật càng thấp thì nhiệt lượng mà vật nhận vào càng nhỏ.

D. Nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn.

Câu 3. Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt chỉ có thể tự truyền từ vật có

A. nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

B. nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

C. khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

D. thể tích lớn hơn sang vật có thể tích nhỏ hơn.

Câu 4. Chọn câu sai

A. Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.

B. Đối lưu xảy ra khi một chất khí (lỏng) tiếp xúc với một vật có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chất khí (lỏng) đó.

C. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

D. Dùng sự hiểu biết về đối lưu có thể giải thích sự tạo thành gió trong tự nhiên.

Câu 5. Bếp lửa truyền nhiệt ra môi trường xung quanh bằng cách nào dưới đây?

A. Chỉ bằng cách dẫn nhiệt     

B. Chỉ bằng cách đối lưu

C. Chỉ bằng cách bức xạ nhiệt        

D. Bằng cả 3 cách trên

B.TỰ LUẬN

Câu 6. Tại sao trời càng nắng to thì quần áo phơi càng nhanh khô?

Câu 7. Vì sao về mùa lạnh, khi đặt tay lên một vật bằng sắt ta thấy buốt hơn khi đặt tay vào một vật bằng gỗ? Có phải vì nhiệt độ của sắt lúc ấy thấp hơn nhiệt độ của gỗ không?

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

D

B

B

D

Câu 6. Trời càng nắng to, năng lượng của ánh sáng truyền đến càng nhiều, nhiệt độ vật bị phơi càng cao thì các phân tử chất lỏng chuyển động càng nhanh hơn nên dễ dàng thoát ra khỏi quần áo làm quần áo mau khô hơn.

Câu 7. Về mùa lạnh, khi đặt tay lên một vật bằng sắt ta thấy buốt hơn khi đặt tay vào một vật bằng gỗ bởi vì sắt dẫn nhiệt tốt hơn gỗ rất nhiều, tay ta đặt vào thì nhiệt sẽ truyền từ tay ta vào sắt nhanh hơn, gây cho ta cảm giác lạnh hơn.

Còn về nhiệt thì nhiệt độ của sắt lúc đó vẫn bằng với nhiệt độ của gỗ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close