Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 2 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 2 - Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Vì sao vào những ngày giá lạnh, chim thường xù lông ra để chống rét?

Câu 2. Tại sao đun nước bằng một cái ấm cũ, thành trong có bám một lớp cặn, nước lâu sôi hơn đun bằng một cái ấm mới ?

Câu 3. Đổ 100 cm\(^3\) rượu vào 100cm\(^3\) nước sẽ thu được một lượng hỗn hợp rượu và nước có thể tích như thể nào, vì sao ?

Câu 4. Bếp lửa truyền nhiệt ra môi trường xung quanh bằng các cách nào? Trong đó cách nào là chủ yếu?

Lời giải chi tiết

Câu 1. Những ngày giá lạnh, chim thường xù lông ra để chống rét vì khi xù lông giữa các lông có một lớp không khí dẫn nhiệt kém nên nhiệt trong cơ thế con chim truyền ra ngoài ít nên nó đỡ bị rét.

Câu 2. Ta thấy ấm thứ nhất có một lớp cặn bám vào nên dẫn nhiệt sẽ kém hơn. Nếu đun nước bằng hai ấm nhôm này trên cùng một bếp lửa thì ấm mới (không có cặn bám vào) sẽ nhanh sôi hơn.

Câu 3.

Đổ 100 \(^3\) cm rượu vào 100cm\(^3\) nước sẽ thu được một lượng hỗn hợp rượu và nước có thể tích nhỏ hơn tổng của thể tích rượu và nước cộng lại nghĩa là nhỏ hơn 200cm\(^3\). Sở dĩ như vậy là vì giữa các phân tử có khoảng cách nên có các phân tử xen vào giữa các phân tử kia.

Câu 4.

Bếp lửa truyền nhiệt ra môi trường xung quanh bằng 3 cách:

Dẫn nhiệt, đối lưu, bằng bức xạ. Trong đó cách bức xạ nhiệt là chủ yếu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close