Dạng 1. Nhận biết hình có trục đối xứng Chủ đề 9 Ôn hè Toán 6

Tải về

Hình có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lý thuyết

Hình có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Một số hình có trục đối xứng:

Đường tròn: Mỗi đường thăng đi qua tâm là một trục đối xứng.

  

Hình thoi: Mỗi đường chéo là một trục đối xứng.

 

Hình chữ nhật: Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

Câu 2

Bài 1:

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

 

Bài 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

 

Lời giải chi tiết:

Bài 1:

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

 

Phương pháp

Vận dụng cách vẽ trục đối xứng của một hình.

Lời giải

Ta vẽ được trục đối xứng của 3 hình sau:

 

Hình bình hành không có trục đối xứng. 

Bài 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

 

Phương pháp

Sử dụng định nghĩa đối xứng trục

Lời giải

 

Nhận thấy hình a, c, d có trục đối xứng.

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close