Quảng cáo
 • Bài 1 trang 53

  Cho mẫu số liệu: 1 2 4 5 9 10 11 a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục I trang 46, 47, 48, 49, 50

  Xét phép thử “Gieo một xúc xắc một lần”, kết quả có thể xảy ra của phép thử là số chấm trên mặt xuất hiện của xúc xắc. Viết tập hợp 2 các kết quả có thể xảy ra của phép thử trên. Có 5 bông hoa màu trắng, 5 bông hoa màu vàng và 6 bông hoa màu đỏ. Người ta chọn ra 4 bông hoa từ các bông hoa trên. Tính xác suất của biến cố “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu”.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 42, 43

  Xét sự kiện “Kết quả của hai lần tung đồng xu là giống nhau”. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”. Tính xác suất của biến cố nói trên.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục I trang 35, 36

  Kết quả của 11 lần đo được thống kê trong mẫu số liệu sau: a) Tìm hiệu giữa số đo lớn nhất và số đo nhỏ nhất.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục I trang 27, 28

  Kết quả đo chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của 5 bạn nam tổ I là: Quan sát Bảng 1 và giải thích tại sao số bàn thắng trung bình của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trong mỗi trận đấu là 3,43.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục I trang 21

  Hoá đơn tiền điện tháng 4/2021 của gia đình bác Mai là 763 951 đồng. Trong thực tế, bác Mai đã thanh toán (hoá đơn) bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 764 000 đồng. Tại sao bác Mai không thể thanh toán bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 763 951 đồng?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 53

  Bảng 6 thống kê số áo sơ mi nam bán được của một cửa hàng trong một tháng.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục II trang 51

  Có 15 bông hoa màu trắng và 15 bông hoa màu vàng. Người ta chọn ra đồng thời 10 bông hoa. Tính xác suất của biến cố “Trong 10 bông hoa được chọn ra có ít nhất một bông màu trắng”.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục II trang 43, 44, 45

  Xét sự kiện “Tổng số chấm trong hai lần gieo xúc xắc bằng 8”. Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Số chấm trong hai lần gieo đều là số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố đó.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục II trang 37, 38

  Số liệu thống kê kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng là: 8 6 7 5 9 (3) (xem Bảng 4). Mẫu số liệu về thời gian (đơn vị: giây) chạy cự li 500 m của 5 người là:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo