Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 35, 36

  Kết quả của 11 lần đo được thống kê trong mẫu số liệu sau: a) Tìm hiệu giữa số đo lớn nhất và số đo nhỏ nhất.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục II trang 37, 38

  Số liệu thống kê kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng là: 8 6 7 5 9 (3) (xem Bảng 4). Mẫu số liệu về thời gian (đơn vị: giây) chạy cự li 500 m của 5 người là:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục III trang 39, 40

  Mẫu số liệu về số lượng áo bán ra lần lượt từ tháng 1 đến tháng 12 của một doanh nghiệp là:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 41

  Trong 5 lần nhảy xa, hai bạn Hùng và Trung có kết quả (đơn vị: mét) lần lượt là

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 41

  Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 3 biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2019. a) Viết mẫu số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng GDP nhận được từ biểu đồ ở Hình 3.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 41

  Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 4 biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021.

  Xem chi tiết