Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 42, 43

  Xét sự kiện “Kết quả của hai lần tung đồng xu là giống nhau”. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”. Tính xác suất của biến cố nói trên.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục II trang 43, 44, 45

  Xét sự kiện “Tổng số chấm trong hai lần gieo xúc xắc bằng 8”. Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Số chấm trong hai lần gieo đều là số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố đó.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1 trang 45

  Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố “Kết quả của hai lần tung là khác nhau”.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 45

  Tung một đồng xu ba lần liên tiếp.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 45

  Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Phát biểu mỗi biến cố sau dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 45

  Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”; b) “Mặt 1 chấm xuất hiện ít nhất một lần”.

  Xem chi tiết