Câu C3 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Làm thế nào để có hệ thức giữa y và x ?

Quảng cáo

Làm thế nào để có hệ thức giữa y và x ?

Giải 

Muốn có hệ thức liên hệ giữa y và x ta rút t từ (18.6):

\(\eqalign{  & t = {x \over {{v_0}{\rm{cos}}\alpha }}\text{ thay vào }(18.7):\cr&\,y = {v_0}\sin \alpha {x \over {{v_0}{\rm{cos}}\alpha }} - {g \over 2}{\left( {{x \over {{v_0}{\rm{cos}}\alpha}}} \right)^2}  \cr  & y =  - {g \over {2{v_0}^2{{\cos }^2}\alpha }}.{x^2} + (\tan \alpha )x \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài