Bài 3 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật được ném từ mặt đất với và góc ném . Tính toán và điền kết quả vào bảng sau đây . Lấy .

Quảng cáo

Một vật được ném từ mặt đất với \({v_0} = 10\,m/s\) và góc ném \(\alpha \) . Tính toán và điền kết quả vào bảng sau đây . Lấy \(g = 10\,m/{s^2}\).


Giải 


Trong thực tế, do có lực cản không khí nên các giá trị thực tế thường nhỏ hơn các giá trị trong bảng. 

Trường hợp ném xuôi gió lại có thể có kết quả lớn hơn giá trị trong bảng.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài