Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp

Quảng cáo

Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp \(\alpha  = {45^0}\).

Giải :

\(\eqalign{  & \alpha  = {45^0}\,;\,{v_0} = 10\,m/s\,;\,g = 10\,m/{s^2};  \cr  & y = {{ - g{x^2}} \over {2v_0^2{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }} + \left( {tg\alpha } \right)x\, =  - 0,1{x^2}\, + x\,(m) \cr} \)

Bảng biến thiên

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài