Câu C2 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Dựa vào quy tắc momen, hãy lí giải hiện tượng hai người đẩy cửa ở Hình 29.2.

Quảng cáo

Dựa vào quy tắc momen, hãy lí giải hiện tượng hai người đẩy cửa ở Hình 29.2.

 

Giải 

Bố tác dụng lực F1 lớn nhưng tay đòn d1 của \(\overrightarrow {{F_1}} \) nhỏ

Con tác dụng lực F2 nhỏ nhưng tay đòn d1 của \(\overrightarrow {{F_2}} \) lớn.

\(=>\) M1 + M2 = 0 \(=>\) Cánh cửa đứng yên.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài