Bài 1 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Ở trường hợp nào sau đây, lực tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ?

Quảng cáo

Ở trường hợp nào sau đây, lực tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ?

A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

B. Lực có giá song song với trục quay.

C. Lực có giá cắt trục quay.

D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.

Giải 

Chọn D.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài