Câu C1 trang 134 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Khoảng cách từ trục quay tới giá của lực và khoảng cách từ điểm đặt của lực tới trục quay có phải là một không ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Khoảng cách từ trục quay tới giá của lực và khoảng cách từ điểm đặt của lực tới trục quay có phải là một không ?

Giải 

Khoảng cách từ trục quay tới giá của lực OH và khoảng cách từ điểm đặt A của lực tới trục quay OA là hai đại lượng khác nhau. 

 

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải