Bài C7 trang 48 SGK Vật lí 8

Tại sao không có công cơ học của trọng lực ...

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính công cơ học: A = F.s

Trong đó: A là công của lực F (J)

               F là lực tác dụng vào vật (N)

               s là quãng đường vật dịch chuyển (m).

Lời giải chi tiết

Khi hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang, trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của vật, nên không có công cơ học của trọng lực.

Chú ý: Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close