Bài C2 trang 46 SGK Vật lí 8

Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau:

- Chỉ có công cơ học khi có ...(1)... tác dụng vào vật và làm cho vật ...(2)...

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời.

(1) lực

(2) chuyển dời.

Quảng cáo
close