Bài C3 trang 47 SGK Vật lí 8

Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?

Quảng cáo

Đề bài

Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?

a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe gòong chở than chuyển động

b) Một học sinh đang ngồi học bài.

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời.

Lời giải chi tiết

Trường hợp có công cơ học : 

a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goòng chở than chuyển động. (Lực của người thợ mỏ tác dụng lên xe goòng làm xe chuyển động)

c) Máy xúc đất đang làm việc (máy xúc đất chuyển động)

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao (có lực tác dụng vào và làm vật chuyển dời).

Giải thích: Vì ở cả 3 trường hợp đều có một lực tác dụng lên vật làm cho vật chuyển dời.

Quảng cáo
close