Bài C6 trang 9 SGK Vật lí 6

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Khi đo độ dài cần :

a) Ước lượng (1) ........ cần đo.

b) Chọn thước (2) ........ và có (3) ........... thích hợp.

c) Đặt thước (4) ............ độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5) .......... vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6) ......... với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7) ......... với đầu kia của vật.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) độ dài ;                                      (5) ngang bằng với ;

(2) GHĐ ;                                        (6) vuông góc ;

(3) ĐCNN ;                                      (7) gần nhất.

(4) dọc theo ;

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close