Bài C6 trang 7 SGK Vật lí 6

Có 3 thước đo sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Có 3 thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm

- Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN  1mm.

- Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo :

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Lời giải chi tiết

a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20cm. Vì vậy, để đo được chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN là 1mm.

b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 lớn hơn 20cm. Vì vậy, để đo chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

c) Để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close