Bài C5 trang 18 SGK Vật lí 6

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

Mọi vật đều có (3) .............

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(3) khối lượng.

Mọi vật đều có khối lượng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài