Bài C4 trang 61 SGK Vật lí 6

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau :

a) Thể tích nước trong bình (1) ............. khi nóng lên, (2) .............. khi lạnh đi.

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3) .....................

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) tăng

(2) giảm

(3) không giống nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài