Bài C3 trang 60 SGK Vật lí 6

Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Mô tả thí nghiệm :

Có 3 bình cầu bên trong mỗi bình chứa 1 chất lỏng khác nhau (rượu, dầu, nước).

Khi cùng tăng nhiệt độ như nhau với ba chất lỏng (cho 3 bình vào cùng một chậu nước nóng) ta thấy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi so với ban đầu. Bình cầu đựng rượu có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên cao nhất, sau đó đến dầu, còn nước dâng lên ít nhất.

- Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài