Bài C3 trang 18 SGK Vật lí 6

Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(1) ..... là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) 500g.

500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài