Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trình bày và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày  và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Lời giải chi tiết

Hình ảnh minh họa:

Từ hình ảnh trên cho ta:

- Obitan s có dạng hình cầu.

- Obitan p gồm 3 obitan, có dạng hình số 8 nổi.

+ Obitan \({p_x}\) định hướng theo trục x.

+ Obitan \({p_y}\) định hướng theo trục y.

+ Obitan \({p_z}\) định hướng theo trục z.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài