Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trình bày và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Trình bày  và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Giải

Hình ảnh minh họa:

Từ hình ảnh trên cho ta:

- Obitan s có dạng hình cầu.

- Obitan p gồm 3 obitan, có dạng hình số 8 nổi.

+ Obitan \({p_x}\) định hướng theo trục x.

+ Obitan \({p_y}\) định hướng theo trục y.

+ Obitan \({p_z}\) định hướng theo trục z.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải