Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy giải thích: a) Cấu hình của phân tử oxi. b) Oxi là phi kim có tính oxi hóa mạnh. Lấy thí dụ minh họa.

 • pic

  Bài 2 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Trình bày những phương pháp điều chế oxi: a) Trong phòng thí nghiệm. b) Trong công nghiệp.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân nặng 152g. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp muối đã dùng.

 • pic

  Bài 4 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  So sánh thể tích khí oxi thu được (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) khi phân hủy hoàn toàn KMnO4, KClO3, H2O2 trong các trường hợp sau:

 • pic

  Bài 5 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong V lít khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn), thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với oxi là 1,25.

Gửi bài Gửi bài