Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 172 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?

 • pic

  Bài 2 trang 172 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Ta có thể dự đoán sự thay đổi về khối lượng riêng, về thể tích diễn ra như thế nào khi giữ lưu huỳnh đơn tà (Sβ) vài ngày ở nhiệt độ phòng?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 172 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn sự biến đổi số oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh theo sơ đồ sau:

 • pic

  Bài 4 trang 172 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Đun nóng một hỗn hợp bột gồm 2,97 g Al và 4,08 g S trong môi trường kín không có không khí, được sản phẩm rắn là hỗn hợp A. Ngâm A trong dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp khí B.

Gửi bài Gửi bài