Bài 1 trang 172 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?

Quảng cáo

Đề bài

Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?

A. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)

B. \(1{s^2}2{s^2}2{p^4}\)

C. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^3}3{d^1}\)

D. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 43: Lưu huỳnh
Gửi bài