Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

 • pic

  Bài 2 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí ó 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

 • pic

  Bài 4 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì H, O có khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?

Gửi bài Gửi bài