Bài 4 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Không thể mô tả sự chuyển động của electron bằng các quỹ đạo chuyển động, vì electron là hạt vi mô chuyển động rất nhanh. Không thể xác định được chính xác vị trí của electron.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài