Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Quảng cáo

Đề bài

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Lời giải chi tiết

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trông nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh của đám mây electron.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài