Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Giải

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trông nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh của đám mây electron.

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải