Bài 1 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:

Quảng cáo

Đề bài

Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:

A. 0,045 nm.               B. 0,098 nm.              

C. 0,053 nm.               D. 0,058 nm.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài