Bài 2 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Obitan có dạng hình số tám nổi

Obitan \({p_y}\) có dạng hình số tám nổi

A. được định hướng theo trục z.                   

B. được định hướng theo trục x.

C. được định hướng theo trục y.                   

D. không định hướng theo trục nào.

Chọn đáp án đúng

Giải

Chọn B.

loigiaihay.com

?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem