Bài 3 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây? Trong nguyên tử hiđro eletron thường được tìm thấy

Quảng cáo

Đề bài

Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây?

Trong nguyên tử hiđro electron thường được tìm thấy

A. trong hạt nhân nguyên tử.

B. bên ngoài hạt nhân, song ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi proton.

C. bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân, vì thể tích nguyên tử là mây electron của nguyên tử đó.

D. cả bên trong và bên ngoài hạt nhân, vì electron luôn được tìm thấy ở bất kì chỗ nào trong nguyên tử.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài