Bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nắm được đặc điểm của phản ứng este hóa trong môi trường axit và môi trường bazơ

Lời giải chi tiết

- Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit : tạo ra axit, ancol và là phản ứng thuận nghịch.

- Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ : tạo ra muối của axit, ancol và là phản ứng một chiều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Este - Hóa học 12
Gửi bài tập - Có ngay lời giải