Bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12. Thủy phân este có công thức phân tử...

Quảng cáo

Đề bài

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2  trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với  Hlà 23. Tên của X là

A. etyl axetat.                          B. metyl axetat.

C. metyl propionate                  D. propyl fomat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ CTPT của X => X là este no, đơn chức, mạch hở

- Viết PTHH

- Từ tỉ khối của Z => MZ => Z => X

Lời giải chi tiết

          RCOOR' + NaOH \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) RCOONa + R'OH

Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 =>MZ = 46 g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là  CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Este - Hóa học 12
 • Bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12

  Bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

 • Bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

  Bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

  Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12. Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí ...

 • Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12

  Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

 • Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

  Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

 • Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

  Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

  Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

 • Bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12

  Bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12

  Giải bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải