Bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12

Thủy phân este có công thức phân tử...

Quảng cáo

Đề bài

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2  trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với  Hlà 23. Tên của X là

A. etyl axetat.                          B. metyl axetat.

C. metyl propionate                  D. propyl fomat.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ CTPT của X => X là este no, đơn chức, mạch hở

- Viết PTHH

- Từ tỉ khối của Z => MZ => Z => X

Lời giải chi tiết

          RCOOR' + NaOH \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) RCOONa + R'OH

- Vì Z có tỉ khối hơi so với H2 nên suy ra Z có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

CTPT của este X có dạng CnH2nO2 nên X là este no đơn chức mạch hở. Do đó, Z là rượu no đơn chức. Gọi CTPT của Z là CmH2m+2O

Ta có:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

\(M_Z\) = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z: \(C_2H_5OH \to X: CH_3COOC_2H_5\)

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close