Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết hợp kim

  - Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác

 • pic

  Bài 1 trang 91 sgk hoá học 12

  Giải bài 1 trang 91 SGK Hoá học 12. Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khi chuyển thành hợp kim?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 91 sgk hoá học 12

  Giải bài 2 trang 91 SGK Hoá học 12. Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric.

 • pic

  Bài 3 trang 91 sgk hoá học 12

  Giải bài 3 trang 91 SGK Hoá học 12. Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

 • pic

  Bài 4 trang 91 sgk hoá học 12

  Giải bài 4 trang 91 SGK Hoá học 12. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn

Gửi bài Gửi bài