Bài 2 trang 91 SGK Hoá học 12

Giải bài 2 trang 91 SGK Hoá học 12. Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric.

Quảng cáo

Đề bài

Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra:

Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3                                (2)

mkết tủa = mAgCl => nAgCl

Theo PTHH (2) Tính được nAgNO3 = nAgCl

Theo PTHH (1) => nAg = nAgNO3

=> % Ag = \(\dfrac{{{m_{Ag}}}}{{m{\,_{hợp\,kim}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3                               (2)

nAgCl =\(\dfrac{{0,398}}{{143,5}}(mol)\)

Theo PTHH (2) Tính được nAgNO3 = nAgCl = \(\dfrac{{0,398}}{{143,5}}(mol)\)

Theo PTHH (1) => nAg = nAgNO3= \(\dfrac{{0,398}}{{143,5}}(mol)\)

=> % Ag = \(\dfrac{{{m_{Ag}}}}{{m{\,_{hợp\,kim}}}}.100\%  = \dfrac{{\dfrac{{0,398}}{{143,5}}.108}}{{0,5}}.100\%  = 59,9\%  \approx 60\% \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19. Hợp kim
list
close
Gửi bài Gửi bài