Bài 2 trang 91 SGK Hoá học 12

Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric.

Quảng cáo

Đề bài

Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra:

Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3                                (2)

mkết tủa = mAgCl => nAgCl

Theo PTHH (2) Tính được nAgNO3 = nAgCl

Theo PTHH (1) => nAg = nAgNO3

=> % Ag = \(\dfrac{{{m_{Ag}}}}{{m{\,_{hợp\,kim}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2↑ + H2O                     (1)

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3                               (2)

nAgCl =\(\dfrac{{0,398}}{{143,5}}(mol)\)

Theo PTHH (2) Tính được nAgNO3 = nAgCl = \(\dfrac{{0,398}}{{143,5}}(mol)\)

Theo PTHH (1) => nAg = nAgNO3= \(\dfrac{{0,398}}{{143,5}}(mol)\)

=> % Ag = \(\dfrac{{{m_{Ag}}}}{{m{\,_{hợp\,kim}}}}.100\%  = \dfrac{{\dfrac{{0,398}}{{143,5}}.108}}{{0,5}}.100\%  = 59,9\%  \approx 60\% \)

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 91 SGK Hoá học 12

  Giải bài 3 trang 91 SGK Hoá học 12. Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

 • Bài 4 trang 91 SGK Hoá học 12

  Giải bài 4 trang 91 SGK Hoá học 12. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn

 • Bài 1 trang 91 SGK Hoá học 12

  Giải bài 1 trang 91 SGK Hoá học 12. Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khi chuyển thành hợp kim?

 • Lý thuyết hợp kim

  - Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close