Bài 4 trang 91 SGK Hoá học 12

Giải bài 4 trang 91 SGK Hoá học 12. Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn

Quảng cáo

Đề bài

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe              B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe              D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

Viết PTHH xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

x                                     x        (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                                    y        ( mol)

Giải hê 2 ẩn 2 phương trình 

\(\left\{ \begin{gathered}
{m_{hop\,kim}}\, = 65x\, + \,56\,y = 2,33\, \hfill \\
n{\,_{{H_{2\,}}}} = x\, + \,y\, = 0,04\, \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
{m_{Zn}} = ? \hfill \\
m{\,_{Fe}} = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Áp dụng công thức tính thành phần phần trăm:

\(\begin{gathered}
\% Zn = \frac{{{m_{Zn}}}}{{m{\,_{hop\,kim}}}}.100\% \hfill \\
\% Fe\, = 100\% \, - \% Zn \hfill \\
\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

PTHH xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

x                                     x        (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                                    y        ( mol)

\({n_{{H_2}}} = \frac{{0,896}}{{22,4}} = 0,04\,(mol)\)

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
{m_{hop\,kim}}\, = 65x\, + \,56\,y = 2,33\, \hfill \\
n{\,_{{H_{2\,}}}} = x\, + \,y\, = 0,04\, \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,01 \hfill \\
y = 0,03 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
{m_{Zn}} = 0,01.65 = 0,65\,(g) \hfill \\
m{\,_{Fe}} = 0,03.\,56\, = 1,68\,(g) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
\end{gathered} \)

\(\begin{gathered}
\% Zn = \frac{{{m_{Zn}}}}{{m{\,_{hop\,kim}}}}.100\% = \frac{{0,65}}{{2,33}}.100\% = 27,9\% \hfill \\
\% Fe\, = 100\% \, - \% Zn = 100\% - 27,9\% = 72,1\% \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Đáp án A

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19. Hợp kim
list
close
Gửi bài Gửi bài