Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sự ăn mòn kim loại

  - Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.

 • pic

  Bài 1 trang 95 sgk hoá học 12

  Giải bài 1 trang 95 SGK Hoá học 12. Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 95 sgk hoá học 12

  Giải bài 2 trang 95 SGK Hoá học 12. Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?

 • pic

  Bài 3 trang 95 sgk hoá học 12

  Giải bài 3 trang 95 SGK Hoá học 12. Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?

 • pic

  Bài 4 trang 95 sgk hoá học 12

  Giải bài 4 trang 95 SGK Hoá học 12. Trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vỏ tàu được bảo vệ? Giải thích?

 • pic

  Bài 5 trang 95 sgk hoá học 12

  Giải bài 5 trang 95 SGK Hoá học 12. Cho lá sắt vào

 • pic

  Bài 6 trang 95 sgk hoá học 12

  Giải bài 6 trang 95 SGK Hoá học 12. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

Gửi bài Hỏi bài