Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết điều chế kim loại

  - Nguyên tắc: Khử ion kim loại bằng chất khử thích hợp:

 • pic

  Bài 1 trang 98 sgk hoá học 12

  Giải bài 1 trang 98 SGK Hoá học 12. Trình bày cách để – Điều chế Ca từ CaCO3. – Điều chế Cu từ CuSO4 Viết phương trình hoá học của các phản ứng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 98 sgk hóa học 12

  Giải bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12. Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng

 • pic

  Bài 3 trang 98 sgk hoá học 12

  Giải bài 3 trang 98 SGK Hoá học 12. Một loại quặng sắt

 • pic

  Bài 4 trang 98 sgk hoá học 12

  Giải bài 4 trang 98 SGK Hoá học 12. Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp

 • pic

  Bài 5 trang 98 sgk hoá học 12

  Giải bài 5 trang 98 SGK Hoá học 12. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A.

Gửi bài