Bài 4 trang 98 SGK Hoá học 12

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp

Quảng cáo

Đề bài

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 28 gam.                 B. 26 gam.            

C. 24 gam.                 D. 22 gam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1:

Gọi công thức tổng quát của các oxit là RxOy

PTHH:\({R_x}{O_y} + yCO\xrightarrow{{{t^0}}}\,xR\, + yC{O_2}\)

Từ PTHH trên => nCO2 = nCO => mCO2 =?

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mOxit + mCO = mR + mCO2

=> m=? 

Cách 2: 

Quy đổi hỗn hợp về: M và O

(M, O) + CO \(\xrightarrow{{{t^o}}}Crắn + C{O_2}\)

Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng = khối lượng hỗn hợp đầu - khối lượng O phản ứng với CO

=> Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng

 

Lời giải chi tiết

Cách 1:

PTHH tổng quát: \({M_x}{O_y} + yCO\xrightarrow{{{t^0}}}\,xM\, + yC{O_2}\)

Từ phương trình trên => \( n_{CO_{2}}\) = nCO = \( \frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mhỗn hợp oxit + mCO → mchất rắn + \( m_{CO_{2}}\)

=> mchất rắn = mhỗn hợp oxit + mCO - mCO2

                    =30 - 0,25.44 + 0,25.28

                    = 26 (gam).

Đáp án B

Cách 2:

Quy đổi: 30 gam hỗn hợp thành M và O

 (M, O) + CO \(\xrightarrow{{{t^o}}}Crắn + C{O_2}\)

Ta có: nCO = \( \frac{5,6}{22,4}\) = 0,25 (mol)

Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng = khối lượng hỗn hợp đầu - khối lượng O phản ứng với CO

m = 30 - 0,25 x 16 = 26 (gam)

Đáp án B

 

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 98 SGK Hoá học 12

  Giải bài 5 trang 98 SGK Hoá học 12. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A.

 • Bài 3 trang 98 SGK Hoá học 12

  Giải bài 3 trang 98 SGK Hoá học 12. Một loại quặng sắt

 • Bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 98 SGK Hóa học 12. Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng

 • Bài 1 trang 98 SGK Hoá học 12

  Giải bài 1 trang 98 SGK Hoá học 12. Trình bày cách để – Điều chế Ca từ CaCO3. – Điều chế Cu từ CuSO4 Viết phương trình hoá học của các phản ứng

 • Lý thuyết điều chế kim loại

  - Nguyên tắc: Khử ion kim loại bằng chất khử thích hợp:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close