Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết về Lipit

  Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

 • pic

  Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

  Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12. Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 • pic

  Bài 3 trang 11 SGK Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 12. Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của ...

 • pic

  Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 12. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

 • pic

  Bài 5 trang 12 SGK Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 12 SGK Hóa học 12. Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và...