Bài 2 trang 11 SGK Hóa học 12

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xem lại tính chất vật lý của chất béo Tại đây

- Xem lại khái niệm chất béo Tại đây

Lời giải chi tiết

Dầu ăn là chất béo, còn mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon.

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close