Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết peptit và protein.

  Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 – 50 gốc (alpha) amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit

 • pic

  Bài 1 trang 55 sgk Hóa học 12

  Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 55 sgk Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

 • pic

  Bài 3 trang 55 sgk Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

 • pic

  Bài 4 trang 55 sgk Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12. Phân biệt các khái niệm:

 • pic

  Bài 5 trang 55 sgk Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12. Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

 • pic

  Bài 6 trang 55 sgk Hóa học 12

  Giải bài 6 trang 55 SGK Hóa học 12. Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin.

Gửi bài