Bài 6 trang 55 SGK Hóa học 12

Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin.

Quảng cáo

Đề bài

Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Số mol alanin nAla = 170 : 89 = 1,91 (mol)

Trong 500 g protein A có 1,91 mol Ala.

→ 50000 g protein A có 191 mol Ala.

Số mắt xích Alanin : 191 . 6,023.1023 = 1146.1023.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12. Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

 • Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12. Phân biệt các khái niệm:

 • Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

 • Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

 • Bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Quảng cáo
close