Bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Đề bài

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH;

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Lý thuyết về peptit và protein Tại đây

Lời giải chi tiết

Đipeptit là peptit được tạo từ 2 gốc \(\alpha\) amino axit

Đáp án B

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 11. Peptit và protein
 • Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12

  Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

 • Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12

  Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

 • Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12

  Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12. Phân biệt các khái niệm:

 • Bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12

  Bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12. Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).