Bài 5 trang 98 SGK Hoá học 12

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân.

b) Xác định tên kim loại.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết các bán phản ứng xảy ra các điện cực:

Tại catot (-): M2+ + 2e → M

Tại anot (+): 2H2O →  4H+ + O2 + 4e

PTHH phản ứng điện phân: 2MSO4 + 2H2O \( \xrightarrow[]{đpdd}\) 2M +O2 + 2H2SO4  

b) Áp dụng công thức:

m = \( \frac{AIt}{n.F}\) => A =? => kim loại

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Catot: M2+ + 2e → M

    Anot: 2H2O →  4H+ + O2 + 4e

PTHH của phản ứng điện phân:

            2MSO4 + 2H2O \( \xrightarrow[]{đpdd}\) 2M +O2 + 2H2SO4  

b) m = \( \frac{AIt}{n.F}\) => A = \( \dfrac{2.96500.1,92}{3.1930}\) = 64 => Kim loại Cu

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close